Utbildning Skog Färna AB

Skogsutbildning
nära dig!

Är du intresserad av att arbeta i skogen? Sveriges viktigaste näring.    Köra skogsmaskin, arbeta inom skogsvården? Vi kan ge Dig den utbildning Du behöver och de be-hörighetskurser som Svenskt skogsbruk kräver.

Vi skräddarsyr Din utbildning utifrån Dina behov och önskemål.. Välkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorsågskörkort

Är du intresserad av att skaffa motorsågskörkort?

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för A, B och C behörighet.

Kontakta oss för mer information.

 ADR (farligt gods) för jord- och skogsbruk, en dag, Startar minst en gång per månad

 

Utbildning Skog Färna AB

är ett utbildningsföretag inom svenskt skogsbruk. Utbildningsorten är Färna som ligger i Skinnskatte-bergs kommun, Västmanland. På kunders begäran kan vi även anordna utbildningar på andra platser i landet. Vi har SYN-behörighet.

Har Du frågor om utbildning, priser m.m. ringer eller  e-postar Du till oss. Telefon 070-2000 210 eller e-post: utbildningskogfarna@telia.com

                           

Kursstarter

13 april     Röjsågkörkortet, Färna

13 april     Natur- och kulturmiljövård, Eskilstuna

13 april     Motorsågkörkortet, Storfors

20 april     Natur- och kulturmiljövård, Färna

20 april     Röjsågkörkortet, Storfors

20 april     Röjsågkörkortet, Bjuråker

20 april     Kvalificerad skogsvårdsutbildning, Storuman

20 april     Röjsågkörkortet, Natur- och kulturmiljövård, Lycksele

27 april     Motorsågs- och röjsågkörkortet, Eskilstuna 

27 april     Motorsågkörkortet, Bjuråker

27 april     Natur- och Kulturmiljövård, Storfors

4 maj        Natur- och kulturmiljövård, Brunflo

4 maj        Natur och kulturmiljövård, Bjuråker

            

                         Pågående kurser

              Kvalificerad skogsvårdsutbildning, Brunflo

              Kvalificerad skogsvårdsutbildning, Storfors

              Kvalificerad skogsvårdsutbildning, Storuman

              Kvalificerad skogsvårdsutbildning, Sveg

              Skogsmaskinförarutbildning, Färna 

              Motorsågkörkort, Färna Nivå A B