Utbildning Skog Färna AB

Skogsutbildning
nära dig!

Är du intresserad av att arbeta i skogen? Sveriges viktigaste näring.    Köra skogsmaskin, arbeta inom skogsvården? Vi kan ge Dig den utbildning Du behöver oc h de be-hörighetskurser som Svenskt skogsbruk kräver.

Vi skräddarsyr Din utbildning utifrån Dina behov och önskemål.. Välkommen!

 

Din nyhet!

2014-06-06

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

2013-11-17

Motorsågskörkort

Är du intresserad av att skaffa motorsågskörkort?

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för A, B och C behörighet.

Kontakta oss för mer information.

 ADR (farligt gods) för jord- och skogsbruk, en dag, Startar minst en gång per månad

 

Utbildning Skog Färna AB

är ett utbildningsföretag inom svenskt skogsbruk. Utbildningsorten är Färna som ligger i Skinnskatte-bergs kommun, Västmanland. På kunders begäran kan vi även anordna utbildningar på andra platser i landet. Vi har SYN-behörighet.

Har Du frågor om utbildning, priser m.m. ringer eller  e-postar Du till oss. Telefon 070-2000 210 eller e-post: utbildningskogfarna@telia.com

 

                Pågående kurser

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet,

               i Sandviken

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet,

               i Fagersta

               Grundläggande skogsmaskinförarutbildning. Färna:

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet

               i Svenstavik

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortetr

               i Härnösand

               Kursstarter

                                                                       

               

                18-20 aug.. Röjsågskörkortet, RA. Södertälje

                18-22 aug. Röjsågskörkortet, RA, RB.

                 25-29 aug. Natur- och kulturmiljövård (Grönt Kort).

                 Bjuråker

                 1-5 sept. Motorsågskörkortet, nivå A och B. Bjuråker

                  8-12 sept. Motorsågskörkortet, nivå C.

                  Bjuråker

                  1 sept. Grundläggande skogsmaskinförarutbildning. Färna