Utbildning Skog Färna AB

Skogsutbildning
nära dig!

Är du intresserad av att arbeta i skogen? Sveriges viktigaste näring.    Köra skogsmaskin, arbeta inom skogsvården? Vi kan ge Dig den utbildning Du behöver oc h de be-hörighetskurser som Svenskt skogsbruk kräver.

Vi skräddarsyr Din utbildning utifrån Dina behov och önskemål.. Välkommen!

 

2013-11-17

Motorsågskörkort

Är du intresserad av att skaffa motorsågskörkort?

Vi genomför kontinuerligt utbildningar för A och B behörighet.

Kontakta oss för mer information.

 ADR (farligt gods) för jord- och skogsbruk, en dag, Startar minst en gång per månad

 

Utbildning Skog Färna AB

är ett utbildningsföretag inom svenskt skogsbruk. Utbildningsorten är Färna som ligger i Skinnskatte-bergs kommun, Västmanland. På kunders begäran kan vi även anordna utbildningar på andra platser i landet. Vi har SYN-behörighet.

Har Du frågor om utbildning, priser m.m. ringer eller  e-postar Du till oss. Telefon 070-2000 210 eller e-post: utbildningskogfarna@telia.com

 

                Pågående kurser

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet,

               Plantering i Sandviken

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet,

               Plantering i Kälarne

               Grundläggande skogsmaskinförarutbildning. Färna:

               Kvalificerad röjningsutbildning, Plantering och 

               Motorsågskörkortet. Hagfors

               Kvalificerad röjningsutbildning, Motorsågskörkortet,

               Plantering I Ljusdal

               Kursstarter

                 24 mars    Kvalificerad röjningsutbildning,              

                                  plantering och motorsågskörkortet

                                  Torsby

                 26 mars.   Motorsågskörkortet, nivå A och B 

                                                                                     Bjuråker

                                 

                 31 mars.   Motorsågskörkortet nivå A och B,och röjsågskörkort

                                  Färna

                 31 mars    Kvalificerad röjningsutbildning,Motorsågskörkortet,

                                 Plantering i Härnösand    

                   7 april    Kvalificerad röjningsutbildning  

                                Torpshammar